EHBO Cursus

Als u wilt weten wat u in geval van nood wel of juist niet moet doen, volgt u een EHBO cursus.

KNV EHBO Arnhem Presikhaaf

EHBO Cursus

Cursusinhoud

Tijdens de EHBO-cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een kaderinstructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardig eerstehulpverlener noemen. De cursus leidt op voor het EHBO diploma van het Oranje Kruis en wordt afgesloten met een examen.

Meer informatie

Cursuslocatie en -tijden
Onze vereniging organiseert de cursus Eerste Hulp 2 keer per jaar, in het najaar en rond januari. De eerstvolgende cursus start in het najaar van 2020. Al meer dan 50 jaar verzorgt onze vereniging deze cursussen in Presikhaaf. Veel inwoners gingen u al voor.
Als u meer informatie over deze cursus wilt hebben of zich wilt inschrijven, kunt u contact opnemen d.m.v. het contactformulier.

Leslocatie en -tijden
De lessen vinden wekelijks plaats op woensdagavond in het multifunctioneel centrum (MFC) Presikhaven van 19:30-21:30 uur met mogelijke uitloop naar 22:00 uur.


Adres van het MFC:

Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
Cursusonderwerpen
Examen
Geldigheidsduur
Aansprakelijkheid
Kosten