Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier

KNV EHBO Arnhem Presikhaaf

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur van de KNV EHBO afdeling Arnhem Presikhaaf nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering 2021, die gehouden zal worden op maandag 19 april om 20:00 uur.
Om het risico van verspreiding van het Corona-virus te beperken, zien we ons genoodzaakt deze vergadering geheel online te houden.
De uitnoding is tevens verstuurd per email. Heeft u die niet ontvangen en wilt u deelnemen aan de ALV, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Herhalingslessen 2020-2021 opgeschort

Door de situatie m.b.t. het Corona virus, worden de herhalingslessen van het seizoen 2020-2021 tot nader bericht opgeschort.
Het verlengen van de diploma's komt niet in gevaar.
Image