Nieuws

Het laatste nieuws vindt u hier

KNV EHBO Arnhem Presikhaaf

Nieuws

Herhalingsles 10 januari vervalt

Voor alle leden die de herhalingslessen op maandag volgen geldt het volgende.

De herhalingsles van maandag 10 januari vindt in verband met de coronamaatregelen niet plaats.
We verwachten deze les in de toekomst alsnog te kunnen houden. Zodra hierover meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Coronamaatregelen herhalingslessen

Met ingang van zaterdag 6 november gelden voor alle herhalingslessen maatregelen die tot doel hebben de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Meer informatie vindt u op de pagina over herhalingslessen.

Herhalingslessen beginnen weer!

De herhalingslessen zijn weer begonnen! 
Voor leden die de herhalingslessen op maandag volgen is de eerste les op 11 oktober.
Voor de leden die de lessen op zaterdag volgen is de eerste les op 6 november.
Voor het volledige lesschema, zie de pagina over herhalingslessen.

Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van de 28e druk van het Oranje Kruisboekje. Dit wordt door de vereniging kostenloos aan alle cursisten verstrekt.
Image